Dictionary

e / de Baart / d'Bäert

beard

Body, SDL A1 Kap. 6 Ausgesinn a Charakter


All languages
  • BartGerman
  • beardEnglish
  • barbeFrench
  • broda (zarost)Polish
  • barbaPortuguese
  • бородаRussian
Back