Luxembourg English
200 Gramm. 200 grams.
aacht eight
eng / d'Aarbecht / d'Aarbechten occupation
en / den Aarbechter Worker
en / den Aarm / d'Äerm arm
en / den Aaschbak / d'Aaschbaken buttock
Den Abrëll April
achzeg eighty
en / d'A / d'Aen eye
Äddi Bye
eng / d'Adoptioun / d'Adoptiounen adoption
eng / d'Adress / d'Adressen address
en / den Aendeckel / d'Aendeckelen eyelid
en / d'Äerdbier / d'Äerdbier strawberries
en / den Af / d'Afen monkey
en / den Affekot Lawyer
en / den After / d'Afteren anus
eng / d'Agraff / d'Agraffen staple
akafe goen to do shopping
akafe goen / Akeef maachen shopping / making purchases
akafen to do the shopping
eng / d'Akafslëscht / d'Akafslëschten shopping list
en / den Akafsweenchen / d'Akafsweencher shopping trolley
al old
à la carte à la carte 
alldeeglechen Objeten everyday objects
en / den Aller-retour / d'Aller-retouren return ticket
Alles Guddes all the best
en / den Alter age
en / d'Altersheem / d'Altersheemer retirement home
eng / d'Ameis / d'Ameisen ant
am Examen / an der Prüfung duerchfalen fail the exam
en / den Analgetikum / d'Analgetikumen painkiller
eng / d'Ananas / d'Ananassen pineapple
d'Anatomie anatomy
andächteg devoted
an de Buttek goen go to business
An der Rei, ech huelen et. OK, I'll take it. 
annerhalleft Pond one and a half pounds
eng / d'Annonce / d'Annoncen announcement
annulléiert canceled
äntweren to answer
eng / d'Apdikt/ Apdikten pharmacy
en / den Apdikter Apothecary
en / d'Apel / d'Äppel apple
en / d'Aperhoer / d'Aperhoer eyebrow
en / d'Appartement / d'Appartementer apartment
eng / d'Aprikos / d'Aprikosen apricot
eng / d'Arrivée / d'Arrivéeën arrival
eng / d'Arterie / d'Arterien artery