Dictionary

e / de Bak / d'Baken

cheek

Body


All languages
  • WangeGerman
  • cheekEnglish
  • joueFrench
  • policzekPolish
  • bochechaPortuguese
  • щекаRussian
Back