Luxembourg English
eng / d'Aubergine / d'Auberginnen aubergine
eng / d'Auer o'clock
eng / d'Auer / d'Aueren watch
Den August August
en / den Ausfluch / d'Ausflich trip
ausgesinn to look like
ausmaachen to turn off
en / den Auto / d'Autoen car
eng / d'Autobunn / d'Autobunnen motorway
Awar Goodbye
en / den Awunner / d'Awunner inhabitant
eng / d'Awunnerin / d'Awunnerinnen female inhabitant
e / de Baart / d'Bäert beard
e / de Bäcker Baker
eng / d'Bäckerei / d'Bäckereien bakery
e / de Bagage / d'Bagagen baggage
eng / d'Baguette / d'Baguetten baguette
e / de Bak / d'Baken cheek
e / de Balcon / d'Balconen balcony
e / de Bam / d'Beem tree
eng / d'Banann / d'Banannen banana
eng / d'Bänk / d'Bänken bench
e / de Baseng / d'Basengen pool
Bass du bestuet? Are you married? (informal)
eng / d'Batterie / d'Batterien battery
e / de Bauch / d'Bäich stomach
eng / d'Bauchspeicheldrüs / d'Bauchspeicheldrüsen pancreas
eng / d'Béchs / d'Béchsen tin
e / de Becken / d'Becken pelvis
bedeckt overcast
e / d'Been / d'Been leg
eng / d'Bei / d'Beien bee
e / de Béier beer
e / de Béier / d'Béieren boar
béis mean, nasty
Belsch Belgium
De Bensin petrol
e / de Beruff / d'Beruffer profession
e / de Beruffstrafic rush hour traffic
besichen to visit
eng / d'Besserung improvement
bestellen to order
e / d'Bestietnes / d'Bestietnesser marriage
bestuet Married
e / d'Bett / d'Better bed
bezuelen to pay
e / de Bic / d'Bicken, d'Bicker pen
e / d'Bichergestell / d'Bichergesteller bookshelf
e / de Bier / d'Bieren bear
eng / d'Biischt / d'Biischten brush