Luxembourg English
eng / d'Besserung improvement
bestellen to order
e / d'Bestietnes / d'Bestietnesser marriage
bestuet Married
e / d'Bett / d'Better bed
bezuelen to pay
e / de Bic / d'Bicken, d'Bicker pen
e / d'Bichergestell / d'Bichergesteller bookshelf
e / de Bier / d'Bieren bear
biergof downhill 
biergop uphill 
eng / d'Biischt / d'Biischten brush
e / de Billjee / d'Billjeeën ticket
e / de Binnert / d'Binnerten youngster
eng / d'Bir / d'Biren pear
Bis geschwënn See you!
e / de Bläistëft / d'Bläistëfter pencil
bleiwen to stay
e / de Blinddarm / d'Blinddäerm appendix
blond blond
eng / d'Blumm / d'Blummen flower
e / d'Blummendëppen / d'Blummendëppen flowerpot
d'Blutt blood
d'Boergeld cash
eng / d'Boma / d'Bomaen grandma
e / de Bongert / d'Bongerten orchard
Bonjour Hello
e / de Bopa / d'Bopaen grandpa
e / de Botter butter
botzen to clean
eng / d'Botzfra Cleaning lady
eng / d'Boun / d'Bounen bean
Bounen beans 
eng / d'Box / d'Boxen trousers
e / de Bräitchemann / d'Bräitchemänner groom, bridegroom
eng / d'Brak / d'Braken a dilapidated house
brauchen to need
eng / d'Braut / d'Bräit bride
e / de Bréifdréier Postman
e / d'Bréitchen / d'Bréidercher bun
e / de Brëll / d'Brëller glasses
bréngen to deliver
Bréngt mech wgl dohin. Take me there, please.
Bréngt mech wgl op d' / an d' ____ . Take me to _____, please.
eng / d'Briosch / d'Brioschen brioche
e / de Briquet / d'Briqueten lighter
brong brown
eng / d'Broscht breast
e / d'Broschtbeen / d'Broschtbeen sternum
eng / d'Broschtwaarz / d'Broschtwaarzen nipple